woensdag 12 december 2007

een NIMBY bio-ethanol

Maandag a.s. organiseert het LEI een symposium in het Museon o.a. over food, feed and fuel. De deelnemers kregen gisteren wat stellingen over bio-brandstoffen toegemaild die wat kritische vragen stelden bij het fenomeen van de biobrandstoffen. De adventskalender van onze Deense collega kan mogelijk ook als inspiratie dienen. Van onschuldig tot kritisch:
.
"als we in Denemarken in biofuel willen gaan, moeten we de perspectieven van die markt bekijken. Het is zelden een goed idee om je in een markt te storten waar je het potentieel niet van kent"
.
"we zouden de mogelijkheid moeten benutten om goedkoop, en mogelijk "CO2 besparende" elektriciteit te importeren in plaats van hernieuwbare energie in Denemarken te produceren in hoeveelheden die verre van economisch gezond zijn"
.

"als de importheffingen eraf gingen, zou de productie van bioethanol in Europa stoppen en vervangen worden door import uit o.a. Brazilie. Voor de totale wereld is het dus niet profijtelijk dat we in Europa bioethanol gaan produceren"
.
"verplichte bijmenging van bioethanol zorgt voor een constante vraag naar bepaalde agrarische produkten, ongeacht hun prijsniveau. Zo lang we voedsel gebruiken voor ethanol kan de prijs van een bepaald voedingsmiddel daardoor opgedreven worden tot een niveau dat onacceptabel is voor de internationale gemeenschap"
.
"het kost 416 euro aan steun voor bioethanol om een eenheid CO2 te reduceren. Voor minder dan een tiende van dat bedrag kun je in de markt CO2 quota opkopen. We zouden dus nog eens zeer goed moeten overwegen of we het ons wel kunnen veroorloven om bioethanol te produceren".
.
Tot zover de kerstboodschappen van FOI. De discussie wordt maandag voortgezet in het Museon.
Een reactie posten