zondag 9 december 2007

Duurzame ontwikkeling

Al een tijdje geleden publiceerde het MNP een duur gedrukt rapport over de duurzame ontwikkeling van de landbouw. Waaruit blijkt dat op tal van terreinen de Nederlandse landbouw nu veel milieuvriendelijker (of beter wellicht: minder onvriendelijk) is dan 15 jaar geleden. Maar we zijn er nog lang niet, en het MNP constateert dat de ambitie van de sector vooral ligt bij verbetering van de winstgevendheid en het huidige imago, en niet bij doelen elders of op lange termijn.

Dat lijkt me geheel in lijn met wat je op basis van de economische theorie mag verwachten. Het MNP vindt dan ook dat de overheid de bedrijven moet blijven prikkelen met regelgeving en financiele instrumenten. Maar het bureau is wel zo realistisch aan te geven dat daarbij rekening moet worden gehouden met de realiteit van de globalisering. En de overheid heeft dan wel een 'transitie naar duurzame landbouw' bedacht, maar die voorziet niet in een afweging van tegenstrijdige doelen (van bv dierenwelzijn versus milieu).
Het MNP pleit er daarom voor dat het transitieproces beter kan worden gestuurd als de overheid een concretere visie geeft of de dilemma's en de te behalen doelen. Persoonlijk denk ik dat de transitie niet zo maakbaar is als hier wordt gehoopt, en dat de overheid daarin niet voorop zal lopen.

MNP: Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities
Een reactie posten