zaterdag 8 december 2007

schaalvergroting naar 2030

Of we willen of niet, landbouw wordt een meer bedrijfsmatige activiviteit met een speciaal milieu- en sociaal smaakje. In de EU is het onontkoombaar dat de landbouw een transitie ondergaat van op het gezin gebaseerd eigendom naar een professionele, kennisgedreven, economische activiteit.
Deze uitspraken zijn niet van mij maar van een zekere Andrzej Babuchowski, die de Poolse regering in Brussel vertegenwoordigt. Afgelopen week kreeg ik het boeiende verslag van de internationale conferentie over de vooruitzichten voor voedsel in 2030, ter orientatie van het onderzoeksprogramma van de EU. Met daarin deze en andere interessante analyses. Ik denk dat de man groot gelijk heeft, al was het maar omdat die trend bij ons al een tijdje aan de gang is - of we willen of niet.
Uit: Conference report Research Food 2030
Een reactie posten