woensdag 4 juni 2014

Leiderschap in netwerken

Rijnconsult stuurde me wederom zijn jaarverslag toe. Dat is in het geval van dit adviesbureau een mooi blad met artikelen, dat met een knipoog Rijnconsult Business Review is genoemd. Deze editie bevat een aantal mooie artikelen over leiderschap die ik gaarne aanbeveel. Downloadbaar op hun site
Ik genoot onder andere van een mooie figuur op basis van mijn geliefde Herrmann Brain Dominance Instrument, hier toegepast op toezichthoudende functies. En een artikel met tabel over het speelveld van leiderschap. En bovenal van een artikel van Henk Folkerts en Boris van de Woestijne getiteld Leiderschap in netwerken. De tabel hieruit staat hieronder. Omdat volgens mij de wereld op weg is van klassieke organisaties naar netwerkorganisaties. Niet in de laatste plaats in Europees onderzoeksland. Ook al heeft de overheid liever grote TO2 (unit-)organisaties om centraal aan te sturen.
kemerk klassieke organisatie Unit-organisatie netwerk-organisatie
coordinatie en sturing macht en controle evenwicht en delegeren harmonie en loslaten
onzekerheid vermijden accepteren benutten
kaders invullen stellen vermijden
meningvorming opleggen discussie dialoog
mensbeeld arbeidskracht medewerkers mens
denkraam oorzaak/gevolg processen verbindingen/relaties
orientatie bedrijf klant gemeenschap
© Rijnconsult
Een reactie posten