vrijdag 27 juni 2014

Cake bij de VU

Mooie bijeenkomst vanmiddag op de VU in Amsterdam, met tous le monde uit de landbouweconoische modellenhoek. Prof. Michiel Keyzer nam afscheid als hoogleraar en directeur SOW. Die Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorzieing werd na het rapport van de Club van Rome in de jaren 70 opgericht om met moderne wiskundige modellen de wereldvoedselvoorziening voor de groeiende bevolking (de voorspelde en bijna uitgekomen verdubbeling) te analyseren en daarmee beleidsaanbevelingen te doen. Een nog immer actueel issue, ook al concludeerde de scheidend hoogleraar dat Malthus minder gelijk had dan de Condorcet, en dat honger veelal een gevolg van gebrek aan koopkracht is.
Een mooie afscheidsrede, met nog eens aandacht voor de aardappel vanwege een mooie analogie van de beleidsopties bij honger in de wereld aan de hand van Marie Antoinette (Qu'ils mangent de la brioche - laat ze dan toch cake eten) en Louis XVI.
Lees het boekje, ook over de historie van SOW als je het te pakken kunt krijgen: prof. dr. M.A. Keyzer: De honger in de wereld, kun je daar veel aan doen?  VU Amsterdam.
Een reactie posten