dinsdag 10 juni 2014

groei agrarische sector door hash?

Het meten van de omvang van de economie blijft een interessant probleem. En ook dat van onderdelen ervan. Een van de meest geciteerde LEI-cijfers is die van de omvang van de agro-sector, zo'n 10 procent. Althans als je alles meetelt wat samenhangt met agro, dus ook de kunstmestfabrieken, de import en doorvoer van ananassen, het maken van chocoladerepen en het transport van veevoer.
Zo'n berekening is handig om te zien hoe zaken met elkaar samenhangen. Betekent ook dat de sector kleiner wordt als je de chemie centraal stelt, dan kun je redeneren vanuit de chemie en kunstmestfabriek en dan hoort daar een deel van de landbouw bij.
Wie dus veel topsectoren onderscheid en wil dat de cijfers optellen tot 100% houdt kleinere complexen (sectoren) over want er is minder te verdelen over de rest. Met enige regelmaat maak ik laatste jaren intense discussies mee over dit probleem.

Een volgende keer gaan we eens vragen wat er eigenlijk gebeurt met de hash-productie in deze cijfers. Het Europese systeem van nationale rekeningen (van Eurostat) heeft namelijk besloten dat illegale activiteiten zoals prostitutie en drugshandel voortaan ook in de cijfers moeten. De zwarte en grijze economie zijn tenslotte ook economie. Het verleidde The Economist vorige week (31.5.2014) tot de fraaie titel Sex, Drugs and GDP - en vandaar mijn blog.
Dat betekent dus dat de nationale rekeningen schattingen moeten gaan bevatten voor de illegale hennepkwekerijen (en de XTC labs). Die zou je dan denk ik ook tot de agrarische sector moeten rekenen, althans de hennep en hash business. De XTC-labs, ook die in boerenschuren horen bij de chemie, zo lijkt me.
De waarde van die hash-productie is hoog omdat de prijzen hoog zijn zolang het verboden is. Aanhangers van een grote agrosector zouden dus tegen legalisering moeten zijn. Overigens valt nog te bezien of door dergelijke veranderingen het aandeel van agro echt groter wordt. Want in de nieuwe berekeningen worden de uitgaven voor research and development voortaan niet meer als kosten maar als productie en daarmee omzet gezien. En dat bedrag is voor de andere sectoren groter dan voor de landbouw en voedingsmiddelenindustrie.
Een reactie posten