zaterdag 12 april 2008

Vogelen des velds

Van DEFRA (zie de blog van gisteren) kreeg ik ook een pocketboekje met landbouwstatistieken over het UK: Agricultural Statistics in your pocket, 2007. Veel grafieken die we hier ook zouden kunnen maken. Maar 1 was er typisch Engels: de vogelstatistiek temidden van alle landbouwstatistieken. Sinds 1970 (het moment dat de Engelse boeren zich op het Europese landbouwbeleid gingen richten) is het aantal gespecialiseerde weidevogels tot 40% teruggelopen, momenteel stabiliseert het zich op dat lage niveau. Het aantal weidevogels dat ook andere gebieden gebruikt als broed en fourageerterrein bleef wel op peil, en groeide zelf iets. Of de gesuggereerde verbanden oorzakelijk zijn is me onbekend.
Een reactie posten