donderdag 3 april 2008

manage de mkb koe en zijn melker

"wij ontdekten dat in de Nederlandse literatuur over melkveehouderij geen informatie te vinden was over onze grootste uitdaging: hoe mensen te managen bij een aanzienlijke bedrijfsomvang" - Piet Ritsema, melkveehouder die kort na 1989 naar Mecklenburg is geemigreerd.

Bij een bezoek aan Transforum kreeg ik een boekje met hun projecten. Bovenstaande tekst illustreert hun Dairy Adventure project over nieuwe bedrijfsvormen voor de Nederlandse melkveehouderij, waarbij ervaringskennis van geemigreerde melkveehouders wordt gebruikt. Ik was blij met deze quote, en daarom citeer ik hem hier ook, omdat hij een paar inzichten illustreert:
[a] ook voor onderzoekers en hun opdrachtgevers is het moeilijk om in te schatten aan welk onderzoek in de toekomst behoefte is,
[b] boeren zijn niet alleen meer op zoek naar technische kennis maar meer nog naar management training [hoewel het twijfelachtig is of dit ook voor genoemde melkveehouder geldt, die voorheen werkzaam was als directeur - zij het in de ambtenarij],
[c] boeren maken een keuze en als het niet in de Nederlandse wetenschap te vinden is, dan weet een Amerikaanse universiteit wellicht meer van het managen van bedrijven met 800 koeien en 10 werknemers, m.a.w. de kennismarkt is internationaal en
[d] de melkrobot is een goede mogelijkheid om lastige managementkennis en -kunde te vervangen door een machine waarvoor slechts wat technische kennis uit een boekje of handleiding moet worden opgenomen - embedded knowledge.

Ik hield me de afgelopen dagen bezig met het nadenken over het toekomstige kennissysteem en dan helpen dit soort voorbeelden wel. Je hoort er nog van.

Voor de goede orde: de foto is ooit elders in het Oosten van Duitsland genomen.
Een reactie posten