zondag 11 januari 2015

Eigendomsrechten in Internet

Het paper van Eric Brousseau "Property Rights in the Digital Space" uit de bundel van Colombatto is 10 jaar later nog steeds het lezen waard.  Hij behandelt voornamelijk de vraag hoe je de governance regelt van het uitgeven van de IP adressen en de Domein Namen (DN). Centraal door 1 organisatie (eventueel met hulp van ISPs, Internet Service Providers die je elk een quotum geeft of juist niet om de schaarste op te lossen) of juist zo decentraal mogelijk.
Het interessante aan het paper vond ik dat hij duideljik uitlegt dat sommige software zoals de webstandaarden of een taal als LINUX  (of nu een platform als Facebook) zijn eigen wereld schept met daarin (regels voor) eigendomsrechten, contracten e.d. Waarbij alle code in feite ook regels zijn en dus de code voor een belangrijk deel ook kan bepalen of iemand zich aan de regels houdt (doet hij dat niet dan krijgt hij geen toegang tot de service omdat de software van hem niet werkt).
Waardoor dus de eigenaar van een systeem die rechten op een bepaalde manier kan vormgeven die zorgen voor maximalisatie van zijn inkomensstroom. En bij concurrentie ook anti-competatief gedrag kan vertonen (bv. de verbinding met andere software van minder bandbreedte voorzien of html verwijzingen naar de concurrentie weren).
Zelfs binnen zo'n systeem zal er een instituut moeten zijn dat optreedt als regulator, die de regels bepaald en conflichten oplost. Meer als een rechterlijke macht met democratische controle dan als overheid, zo betoogt Brousseau. En dus ook op het hogere niveau van bv. Internet waarbij systemen (bv. browsers of operating systemen) met elkaar concurreren.
De wetenschap der institutionele economie moet op dit vlak de afgelopen 10 jaar forse voortgang hebben gemaakt. Wie kent er een goed toegankelijk review paper of boek ?
Een reactie posten