woensdag 7 januari 2015

Bosatlas Voedsel

Eind vorig jaar verscheen De Bosatlas van het Voedsel. Een mooie uitgave van nog geen drie tientjes. Een aantal LEI collega's werkte er aan mee, diverse kaarten en grafieken hebben bron LEI Wageningen UR. De atlas geeft een verrassend breed beeld van ons voedsel en het agro-business complex in dit land.
Mooie kaarten en grafieken van de wereldvoedselsituatie, maar ook van ons cosumptiegedrag en de samenhang tussen voeding en gezondheid. Het feit dat er door de redactie van Noordhof eens vanuit een andere hoek naar het onderwerp is gekeken vind je terug in kaarten en grafieken over plantenveredeling, handel en distributie. Zo is er een mooi kaartje van de afstand van een huishouden tot de supermarkt(en). En mooie platen over cacao en de leefstijlen van Motivaction.En voedselveiligheid en -schandalen (nooit geweten dat de Salmonelladruk ooit omhoog ging door import van Spaanse eieren bij de vogelpest in 2003). Ook klimaat, milieu en verduurzaming krijgen aandacht. En de topsectoren en allerlei valleys.
Foutjes heb ik niet kunnen vinden. Ik zou op een kaart van 1900 niet gesuggereerd hebben dat het Haringvliet zoet water was, maar dat is ook alles.
Wel valt op dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de varkenshouderij, of beter wellicht: de intensieve veehouderij. Misschien komt dat doordat zo te zien ook dergelijke uitgaves niet meer zonder sponsors kunnen. De redactie legt daar geen verantwoording voor af, maar op de kaft staat een heel lijstje logo's onder het kopje "Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door". En sommigen daarvan (Noordelijke provincies en Zeeland bv.) gaan aardig samen met o.a. een katern over voedsel in de regio.
Niets op tegen wat mij betreft maar dan heeft de intensieve veehouderij typerend een kans gemist. Het blijft beperkt tot een kaartje van de varkensstapel per regio en de kippenstapel. En elders nog iets over toegenomen voederconversie. Dat steekt zeer matig af ten opzichte van aardappelen, suiker, zuivel, tuinbouw, visserij en de plantenveredeling.
De intensieve veehouderij had een voorbeeld kunnen nemen aan de kalverhouderij. De Van Drie groep heeft wel mooi materiaal aangeleverd, en geeft inzicht waar de kalveren vandaan komen en het vlees naar toe gaat (de infographic is niet helemaal perfect: je ziet niet dat de ingevoerde kalveren op Nederlandse bedrijven worden gemest, de tekst meldt dit wel). Een mooi plaatje van wat er allemaal van het varken wordt gemaakt, zoals dat ook van suikerbieten wordt getoond, daar had de sector toch voor moeten zorgen. Nu lijkt de sector uit Nederland vertrokken.
Enfin, geen reden deze Bosatlas links te laten liggen. In tegendeel: een koopje dat je niet moet laten liggen. Naast de landbouw-atlas van 5 jaar geleden weer mooi materiaal
Een reactie posten