vrijdag 23 januari 2015

Cooperaties of wat daar op lijkt

Wat ook hielp (zie de blogs van voorgaande dagen) aan de cooperaties was WO-I. Want toen ging de overheid reguleren, en daarvoor moest ze aangrijpingspunten hebben in lokale organisaties. En dus kwam er bv. een veilplicht waardoor ook grotere tuinders lid werden.
Verder zijn er aan de geschiedenis interessante inzichten te ontlenen aan de samenhang tussen boerenbonden en landbouwmaatschappijen (waarin ook notabelen die de landbouw wilden ontwikkelen) enerzijds en cooperaties. Dat onderscheid was niet altijd even scherp. Soms konden cooperaties naast dorpsafdelingen ook lid worden van een boerenbond, soms functioneerde de (afdeling van de) boerenbond of landbouwmaatschappij als bestelvereniging of cooperatie. Er waren ook situaties waar je lid van de boerenbond moest zijn om lid van de cooperatie te kunnen worden, zo begrijp ik.
En het waren vooral grotere boeren die lid werden. Sommige kleine boeren waren zo krap bij kas dat ze oogstkredieten van winkeliers nodig hadden (of cooperaties die over magazijnen beschikten waar ze per kunstmestgift konden kopen) en problemen hadden om contant af te rekenen bij het arriveren van het bestelde veevoer of kunstmest.
Een reactie posten