zondag 18 januari 2015

Milieuregelgeving valt wel mee.

Milieuwetgeving kost helemaal niet zoveel als de overheid en bedrijven wel denken. Zo concludeert -als ik the Economist mag geloven- de OECD in een studie.
De Parijse denktank zag kans de stringentheid van milieuregelgeving (strictness) te meten voor de periode 1990-1995 en  2012.  Dan blijkt dat de scandinavische landen en Nederland de striktste wetgeving hebben, En dat overal de regels zijn aangescherpt.
Maar het lijkt niet tot een geringere productivititeitsgroei geleid te hebben. Dat kan zijn omdat het effect gering is t.o.v. een stijging of daling van de olieprijs. Of omdat de regelgeving allerlei efficiencyslagen en innovaties heeft uitgelokt. Daarbij lijkt het niveau van de productiviteit een rol te spelen. In bedrijven waar die al niet best is, wordt het door de maatregelen niet beter. Dat betekent dat die het afleggen tegen de betere die minder moeite hebben met de nieuwe wetten. Of wel zo leidt ik er uit af: bad inputs worden vervangen door goed management.
Verder concludeert de studie dat het vooral goed gaat als de maatregelen zoveel mogelijk marktgebaseerd zijn en concurrentie aanmoedigen. Zoals in Nederland. In landen als Duitsland die minder concurrentie-vriendelijk zijn, is het lastiger het effect van de regelgeving door dynamiek in opkomende en vertrekkende bedrijven op te vangen.

Economst 3.1.2015 Green Tape
Silvio Albrizio et al: Do environmental policies matter for productivity growth? OECD 2014
Een reactie posten