zaterdag 17 januari 2015

Van katoen en grondprijzen

Nog een paar aantekening uit de eerste Economist uitgave van dit jaar:
Er is nu ook een boekje met de geschiedenis van katoen, inclusief de industriele revolutie, de Amerikaanse burgeroorlog en veel meer.
Voor de boekenlijst: Sven Beckert: Empire of Cotton: a global history. Wel 615 pagina's, want much depends on cotton.

Verder bevatte het nummer een grafiek die al veel in agrokringen is rondgetwittert: over de 1994-2013 outperformed grond in de VS resp. Britain op rendements/risico-verhouding alle andere beleggingscategorieen. En correleert zwak dus is ideaal in een portefeuille.
Zou volgens veel Twitteraars een signaal zijn dat we het toch weer maar goed doen in agro, Daar vallen m.i. wel wat kanttekeningen bij te zetten: niet alleen komt een deel vanwege de lage rente en een vlucht uit aandelen en staatsobligaties (zoals Mark Twain al zei: ga in grond, daar wordt niet meer van bijgemaakt - wat trouwens een te simpele redenering is) maar een ander deel komt uit het koppelen (en in de VS verhogen?) aan grond van landbouwsubsidies, en biobrandstoffenbeleid. En het is een effect van de hoge prijzen in afgelopen jaren, leuk voor boeren, maar niet voor consumenten in bv. het Midden Oosten.
Het artikel verwacht dat melkproductie door robots een stijging van 10 tot 15% van de melkgift geeft, en big data in de akkerbouw zou ook 5% zijn. "This is an industry where the gap between top and bottom quintile is greater than anywhere else" zo citeert men ene Detlef Schoen van Aquila Capital.  Een fonds dat de kloof van onbekendheid tussen invesment bankers ("hoe worden kippen geplant ?") die landbouw veel te complex vinden en boeren probeert te overbruggen.

Economist: Barbarians at the farm gate. 3.1.2015

Een reactie posten