zondag 29 januari 2012

Universitaire huwelijksmarkt

De rots van Aphrodite op Cyprus,
bedevaartsplek voor vrouwen die
ongelukkig zijn in de liefde
De NRC heeft zijn (vooral vrouwelijke) medewerkers gezet op het probleem van het overschot van hoog opgeleide vrouwen in de Nederlandse (universiteits)stad, er zijn te weinig dito mannen. Hoogopgeleide jonge mannen zitten in een verkopersmarkt, en kunnen veel eisen stellen. Verkorting van de relatieduur. En downtrading: minder hoge eisen door de dames aan het product man: een afgebroken HBO opleiding is voor een universitair opgeleide vrouw ook goed (waarmee er weer een reden minder is voor de mannen om die opleiding af te maken). Maatschappelijk gezien overigens prima, dat doorbreekt de klassen.
Reden om hier nog een stukje uit 2007 te recyclen waarin de huwelijksmarkt in het Wilde Westen van de 19e eeuw werd geanalyseerd: vergelijkbare markteffecten.
Stine Jensen benoemt overigens wat ook volgens mij het echte probleem is: niet het vrouwenoverschot in de stad maar het vrouwentekort op het platteland. In sommige delen van Europa trekken vrouwen weg en blijft de laag (of niet-) geschoolde man achter in typische zware mannenberoepen in de mijn-, bos- en landbouw. Of werkeloos. In 2007 wees ik al op Duitse berichtgeving waar dat met neo-nazi sentimenten werd gekoppeld. Stine Jensen (ook uit een 2007 column, welk advies blijkbaar niet is opgevolgd): "Wat is erger? De hoogopgeleide single vrouw of de {laagopgeleide) dolende man? Laten we het vanaf nu eindeloos over die dolende man gaan hebben. Want niet zij, maar hij verstoort de relatiemarkt. En daar komt dan oorlog van. En dus moet er een aparte emancipatie- en onderwijsnnota voor deze mannen verschijnen".
Tot slot: weet iemand hoe dit in ons aller Wageningen zit, waar vroeger de studentenverenigingen uitjes en avonden organiseerden met damesopleidingen (zoals Rollecate in Deventer) teneinde het probleem van de gender balance te adresseren?

En de Luistertip: the Beach Boys over het vrouwentekort in California: Midwest farmers' daughters make you feel allright.
Een reactie posten