vrijdag 6 januari 2012

Transparantie in de mededinging

uit vroeger tijden

Sommige mensen denken dat meer transparantie in de keten per definitie goed is. Vaak wel, maar soms niet. Niet voor degene die met meer kennis van zaken een wat hogere prijs weet te realiseren dan zijn zakenpartner met minder kennis van de markt. Maar soms ook niet voor de maatschappij in zijn geheel, omdat transparantie bij weinig spelers kartelvorming makkelijker maakt.
Voor wie dat verbazend vindt of gewoon zijn micro-economie weer eens op wil halen en geillustreerd wil zien met veel cases uit de agrarische sector, beveel ik van harte een LEI publicatie aan die eind vorig jaar verscheen: Mededinging en Transparantie.
Een reactie posten