woensdag 4 januari 2012

Duurzaam agrarisch ondernemen

Al meer dan een half jaar geleden verscheen de uitgave Duurzaam Agarisch Ondernemen van Transforum. Een boek waarin de ervaringen van deze instelling voor innovatie van de metropolitane landbouw en zijn kennis- en innovatie-systemen zijn gedocumenteerd.
Een mooi en bruikbaar boek dat een tijdje op tafel lag en toen door een collega van een groot ingenieursbureau werd geleend en op zijn praktische waarde werd getoetst (en ook die clubs moeten op de kleintjes letten). En zodoende las ik het pas in de kerstvakantie en maak ik verlaat nog wat reclame.
Het boek documenteert 9 cases waar jaren aan innovatie is gesleuteld. Het gaat daarbij om

  • product-innovaties ("Duurzaam vernieuwen": Noordelijke Friese Wouden als landschapsdienst en Landzijde als franchise voor professionele zorg-landbouw), 
  • markt-innovaties ("Duurzaam verwaarden": Landmarkt, MijnBoer en Ronddeel) en
  • proces-innovaties ("Duurzaam verbeteren": Biopark Terneuzen, Greenport Shanghai, Koe-Landerij en Nieuw gemengd bedrijf).
Ik ben benieuwd hoe we over 10 jaar tegen die innovaties aankijken: zijn ze geslaagd, of zijn ze vooral inspirerend geweest voor andere doorbraken en welke zijn mislukt. Van dat laatste hoeven we niet te schrikken want als er niet een paar mislukken, is Transforum niet innovatief genoeg geweest.
Het boek is een geslaagde documentatie van ervaringen. Ook al ken je de meeste projecten, je leert er toch weer van of vindt er inspiratie in. Wat daarbij helpt is de vele schema's. Waaronder die van de waardecreatiemodellen (full transparancy: daarvoor hebben we een paar jaar geleden nog eens twee dagen op de Gooise hei gezeten, leuk dat nu in betere vorm terug te zien), maar ook andere schema's. 
Van harte aanbevolen dus, mede vanwege de getoetste bruikbaarheid in de praktijk.
Een reactie posten