maandag 9 januari 2012

Economische toekomst van NL

De Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, waarin macro-economen zich verenigen, publiceerde een bundel over de economische toekomst van Nederland. Online te lezen.
Preadviezen heten die papers in die kring. Interessant is die van Lex Hoogduin. Hij ziet twee oplossingen voor de huidige crisis:  ‘kiezen voor een sterke euro en een sterk Europa’ of  ‘fragmentatie, (re)nationalisatie en een mogelijke terugkeer naar de gulden’.

Hoogduin gaat ook in op de relatie tussen economische wetenschap en de economische politiek (grofweg het bevorderen van welvaart door acties van de overheid). De kwaliteit van de economische politiek in Nederland kan nog wel wat beter door na te denken over doelstellingen van het beleid, afruilen tussen doelstellingen en keuze van instrumenten. De auteur ziet vier doelstellingen:

• Vooruitgang (groei van welvaart in materiële en niet-materiële zin, mogelijk inclusief satisfactie van het hebben van werk en volledige werkgelegenheid en/of duurzamere of duurzame productie en consumptie),

• Verdeling (van de welvaart op een acceptabele manier),

• Veiligheid (van welvaart: zekerheid van inkomen, vermogen en banen, inclusief prijs- en financiële stabiliteit), en

• Vrijheid.
Een reactie posten