dinsdag 31 juli 2012

Imtech over energie

Hulst bijna weer .
aan de Westerschelde
Nederland heeft een weinig ambitieus beleid op het vlak van de duurzame energie, vergeleken met vrijwel alle andere EU landen.. Wetenschappers zoeken de verklaring daarvoor meestal in de political economy. Imtech CEO Rene van der Bruggen komt in de NRC van afgelopen weekend tot dezelfde conclusie:
"In Duitsland is men veel verder met het decentraal opwekken van warmtekracht. Elk ziekenhuis, elk groot kantoorgebouw of industriegebied wekt zijn eigen basis-energie op. Dat is met een rendement van 60 tot 70 procent veel efficientere en schonere energie dan die uit kolencentrales."
Op de vraag waarom Den Haag dat niet overneemt:
"Als onze overheid over energiebeleid spreekt, schuiven vooral de energiebedrijven als gesprekspartners aan. En die hebben er natuurlijk geen belang bij dat bedrijven en huishoudens hun eigen energie gaan opwekken. Zij moeten tikken verkopen".
Een reactie posten