zondag 29 juli 2012

Meester van der Heijden en de moeder van Phons

Gisteren hadden we het genoegen de Meester van der Heijden Groeve in Nieuw-Namen te bezoeken (zie foto). Het oude Namen, van waaruit veel in Zeeland is ingedijkt, ligt in Belgie, maar Nieuw-Namen bij Hulst, net in Nederland. Vanuit dat oude Zeeland is weer Nieuw-Zeeland ontdekt, maar dat terzijde.
De Meester van der Heijden Groeve is de enige plek in Europa waar de overgang van Plioceen naar Pleistoceen ontsloten is, in deze zandgroeve op de Kauter. Sinds vorig jaar mooi toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het wordt je er allemaal uitgelegd.
Vlak in de buurt kun je ook nog wandelen in de bossen van Clinge, een waterwingebied met restanten van de oude spoorlijn waar tot begin zestiger jaren de boeren hun bieten stortten voor vervoer naar Sas van Gent of Belgie. En Hulst heeft weer een haven, ooit lag het aan de Schelde.
Zo verandert het platteland. Enfin. ook nog even reclame voor de garnalencroquetten uit Sluis. Niet Oud-Sluis maar die van de Moeder van Phons. Het geheime recept komt beschikbaar op het filmfestival van Vlissingen, Film at the Sea.
Een reactie posten