zondag 22 juli 2012

Compliance, CSR, Triple P en Revolutionary Renewal

Dat steeds meer bedrijven zich bezighouden met en brood zien in duurzaamheidsaspecten is een open deur. Dat kan van licht groen naar zwaar groen. Op de conferentie in KL (zie de blog van gisteren) wees iemand op een paper uit 2006 van Bright, Fry en Cooperrider (ze de links hieronder).
de kamelenmarkt van Riyadh,
ik was er afgelopen week.
Die gebruiken een 4 fasen model waarin de benefits voor zowel het bedrijf als de gemeenschap toenemen omdat er meer geinnoveerd wordt: van compliance & disclosure (do no harm), via social responsibility (do good) naar de triple P sustainable enterprise en uiteindelijk wat nu voor de deur staat: de revolutionary renewal: een diepgroene strategie waarmee geld verdient wordt. Zou dat ook op ondezoeksinstituten zijn toe te passen?

Citation: Bright, D.S., Fry, Ronald E., Cooperrider, D.L. (2006). Transformative innovations for the mutual benefit of business society, and environment. BAWB Interactive Working Paper Series 1(1), pp. 17-33.
De link naar het paper:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.9279&rep=rep1&type=pdf
Een reactie posten