dinsdag 18 september 2007

duurder vliegen

Prinsjesdag, we ontkomen er hier ook niet aan. Er valt veel te zeggen over de wenselijkheid van de voorstellen, ik pik er hier de 'vliegtax' even uit: als het aan het kabinet ligt gaan we voortaan 45 euro per ticket betalen als we naar een verwegbestemming afreizen (zoals Brisbane op de foto hiernaast).

Dat lijkt me een prima plan. Velen hebben de mond vol van duurzaam consuminderen en CO2 uitstoot verminderen, en dit draagt daar aan bij. Het vliegen wordt toch al bevoordeeld omdat er geen accijnsen (en btw) op "geexporteerde" kerosine en andere diensten wordt betaald, en bovendien is het milieuvervuilend. Dat laatste onderbouwt een belasting, een Pigou-tax, zodat externe effecten worden geincorpereerd. Dat is volgens de theorie een betere oplossing dan emissiehandel, waar Schiphol op wil wachten.

Onzin
Tegenstanders krijgen in de NRC van vanavond al ruim het woord om er op te wijzen dat dit geen effect zal hebben. Mensen hebben geen keuze. Dat lijkt me onzin.
Allereerst hebben mensen wel degelijk een keuze. Ik ken iemand die nu in Spanje op vakantie is en bij de verzorgde reis simpel kon aankruisen: bus of vliegtuig. Zo zullen er ook mensen zijn die hun vrijgezellenfeest niet meer in Barcelona, maar weer gewoon in Parijs of Amsterdam vieren.
Maar ook als er geen substitutie-effecten zouden zijn en mensen gewoon doorvliegen, is het nog een zinvolle maatregel. Zelfs als het merendeel der zakenlieden de kosten aftrekt van de belasting en doorberekend aan de klant en uiteindelijk in de prijs van een pak melk verdisconteert.
Er komt in dat geval immers een fors bedrag aan opbrengsten uit de belasting binnen en die gelden kunnen gebruikt worden om de milieuschade te herstellen. Of door elders voor minder milieuschade te zorgen, door bijvoorbeeld auto's schoner te maken of kassen versneld energieproducerend te maken of oude stallen met uitstoot van broeikasgassen te saneren.
Kortom snel invoeren (in tegenstelling tot sommige andere voorstellen). Iemand moet nog wel even na- of voorrekenen of die 45 euro wel overeenkomt met het effect van accijns, btw en milieuschade. Het zou me niet verbazen dat dit nog veel hoger ligt.
Een reactie posten