zondag 16 september 2007

de zuidplas

Afgelopen week viel het nieuwste nummer van Natuurbehoud, het blad van Natuurmonumenten in de bus. De nieuwe voorzitter Cees Veerman mag uitleggen waarom hij als boer en ex-minister het beste voor heeft met de natuur - wat hem goed afgaat.

Relevanter voor mijn woonomgeving is een interview met Riek Bakker, stedenbouwkundige met Kop_van_Zuid faam. Die stelt de verrommeling in met name de Zuidplaspolder aan de orde. "Gemeentebestuurders willen de bedrijven van vrienden of kennissen draaiende houden en geven meestal toestemming. Zo wordt er op jaarbasis 80 ha verwkanseld. Dat is de praktijk [..] Het besef van groen, van open landschap, is er in zo'n polder veel minder dan bij ons stadsbewoners. Daar hebben ze veel van, ze kunnen er best wat van missen".


Het lijkt me een verkeerd en vertekend beeld. Die 80 ha lijkt me veel, ik kijk hier op de Zuidplas uit en zie wel verrommeling, zoals hergebruik van een erf aan het Noordeinde van Zevenhuizen als autogarage, maar dat is geen 80 ha per jaar. Er verdwijnt wel veel onder glas - misschien inderdaad wel 80 ha, maar dat is officieel rijksbeleid. Juist veel mensen in dit dorp willen de Zuidplas graag open houden, maar kunnen niet op tegen het geweld van de (rijks-)overheid die glastuinbouwlocaties en een nieuwe woonwijk voor Rotterdam wil. Het grote geld wint het van het besef van groen en het beste wat we kunnen doen is een afruil: de Zuidplas onder glas en woningen, met wat natuur op het diepste punt van Nederland en ter compensatie rond de Rottemeren open landschap.

Als er ergens besef is van open landschap dan is het op het West-Nederlandse platteland, in de Zuidplas of in de Hoekse Waard. Zowel bij de mensen die zich in dat landschap via hoge huizenprijzen hebben ingekocht als bij de autochtone bevolking die niet op nieuwkomers zit te wachten (afgezien van die enkeling die zijn grond voor veel geld kan verkopen). Misschien moeten Cees Veerman en Riek Bakker daarover nog eens met elkaar in discussie.


En ter plekke

Maar misschien is zo'n discussie ook wel bij voorbaat achterhaald. Inmiddels is er een milieu-effect-rapportage in de maak voor de Zuidplas. Die houdt in dat we 1200 woningen voor onze deur krijgen. Leuk voor de gemeente nu ze meewerken aan de omvorming van de Zuidplas. Straks verzinnen ze vast het argument dat een goed stedebouwkundig plan beter is dan verrommeling. En nu maar hopen dat ze er iets moois van maken en niet al te veel Bossche kastelen (hoewel sommige daarvan niet onaardig zijn), maar laagbouw. Dan kijken we er tenminste van de dijk af nog overheen en blijven we de open luchten zien.

De foto is het kasteel van Aulenko (Finland)
Een reactie posten