woensdag 26 september 2007

identiteit en regio

Mooie lezing van prinses Maxima bij het WRR rapport over identiteit. Identiteiten sluiten elkaar niet uit maar kunnen overlappen en elkaar versterken. Na het lezen van haar inleiding bladerde ik nog even terug naar de NRC van 15 september waarin Ad Verbrugge schrijft over globalisering en onbehagen. Hij begint bij de globalisering en de theorie van Friedman, maar wijst er op dat er daardoor groeiende behoefte is aan identiteiten. De olijfboom. Immanuel Castells wijst op de behoefte aan identiteiten bij mensen om zich te onderscheiden. Samuel Huttington ziet die in de religie. En sommigen zien het in de regio. Dat leidt er toe dat nu supermarkten als het Duitse Tegut ook producten uit de regio gaan aanbieden. Wat weer nieuwe kansen voor boeren biedt.
Een reactie posten