vrijdag 7 maart 2014

Lijstje: duurzaamheidsissues in de melkveehouderij

De Internationale Dairy Federatie (IDF) heeft een lijstje opgesteld van 11 wereldwijde duurzaamheidsissues voor zijn bedrijfstak. Een lijstje dus:
1. klimaatgas-emissies
2. nutrienten op de bodem
3. afval
4. water beschikbaarheid en kwaliteit
5. bodemvruchtbaarheid
6. biodiversiteit
7. marktontwikkeling
8. plattelandsontwikkeling
9. werkomstandigheden
10. productveiligheid en kwaliteit
11. dierwelzijn
Een reactie posten