vrijdag 28 maart 2014

energie en ETS

Mijn oud-collega van het LEI, prof. Machiel Mulder, was zo aardig mij zijn onlangs in Groningen uitgesproken oratie toe te sturen. Ik kon er door andere bezigheden helaas niet bij zijn.
Hij legt nog eens uit dat bv. subsidies voor bedrijven in het energiebeleid niet werken nu we het ETS hebbem waarin emissierechten worden verhandeld. Het effect van energiemaatregelen is immers dat de bedrijven die de maatregel implementeren en daarmee minder uitstoten, emissierechten overhouden, die ze kunnen verhandelen op de ETS. Daar daalt dan de prijs, zodat anderen meer rechten kopen en meer gaan uitstoten. Per saldo blijven dan de emissies gelijk.

Zie: Machiel Mulder: Balanceren in onzekerheid - zoektocht naar de optimale regulering. RUG, 2014
Een reactie posten