donderdag 13 maart 2014

Doek valt voor landbouwcentrum Goes

Een enkele keer ontvangt De Landbouw Verandert post, dat wil zeggen een mailtje. Vandaag een primeur;  voor het eerst in de toch al lange geschiedenis van deze blog ontvingen we een brief. Uit anonieme, maar daarom nog niet onbekende bron.
Met een mooi artikel uit de krant (ik vermoed De Stem) van dinsdag 11 maart over het vertrek van ZLTO uit Goes. De boerenorganisatie trekt naar Colijnsplaat, naar de proefboerderij de Rusthoeve.
Aanleiding dus voor de krant om nostalgies terug te blikken onder de kop "hoe de landbouw verdween uit Goes". De intocht wordt gedateerd bij de grote ZLM landbouwtentoonstelling uit 1954, waar Goes een mooi standbeeld van Ceres aan overhield. Een mooi lijstje van instellingen dat zich er in die jaren vestigde: De ZLM, CBTB, hun al of niet gezamenlijke uitvoerende diensten zoals grondtaxatiebedrijf Gropatax, een boekhoudbureau (van de ZLM), een verzekeringsbedrijf (van de ZLM), scholing en ontwikkeling, de Sociaal Economische Voorlichting, de gewestelijke raad voor Zeeland van het Landbouwschap, de rijksdiensten voor landbouwvoorlichting, landinrichting en natuur etc etc. Ik laat hier het lijstje bedrijfsleven maar achter de rug en de LEI vestiging was de krant blijkbaar ontgaan.
De vele jaarvergaderingen, toogdagen en voorlichtingsbijeenkomsten vulden de zalen van de schouwburgen van Prins van Oranje, Schuttershof en Juliana, zo schrijft de krant. Maar ja, toen had Zeeland nog 12.000 ondernemers, tegenover 3200 nu.
Nog een mooie passage tot slot (over de jaren 60 en 70): "Het is ook de tijd dat de belangenorganisaties van de boeren die prijzen steevast te laag vinden. ZLM-voormannen als Marien Geuze, Jan (m.i. Johan  kjp) Prins, David Luteijn, Ad Doeleman en Huib van der Maas nemen er fel stelling tegen. "Onaanvaardbaar" klinkt het  met de regelmaat van de klok. Niet dat het veel uitmaakt".
Voor de prijzen is dat misschien waar, maar de bijdrage vanuit Goes aan de modernisering van de al eeuwen internationaal georienteerde Zeeuwse landbouw moet niet worden onderschat. Hopelijk laten ze Ceres ter herinnering staan.
Een reactie posten