donderdag 6 maart 2014

Finland - Noorwegen: 1-0?

Aansluitend bij de blog van gisteren: in de nieuwste ERAE hebben Scandinavische economen hebben de melkveehouderij van Finland en Noorwegen met elkaar vergeleken. Finland trad in 1995 toe tot de EU, de Noren bleven hun beschermd landbouwbeleid voeren. Was het niet beter voor de melkveesector geweest als de Finnen het Noorse pad hadden gekozen (bij gebrek aan Noorse olie misschien niet zo'n realistische optie).
Er zijn natuurlijk meer factoren dan de EU toetreding die de opgetreden verschillen na 1995 hebben beinvloed, maar de onderzoekers concluderen dat de toetreding niet zo slecht heeft uitgepakt. Voor de sector althans. Weliswaar daalden de prijzen in Finland door de toetreiding sneller dan in Noorwegen maar de technologische vernieuwing (tot uiting komend in de factor productiviteit) was groter. Vooral doordat de Finnen onder het liberalere (sic!) EU beleid een sterkere bedrijfsvergroting realiseerden. Met als gevolg dat de winstgevendheid in Finland beter in stand bleef dan in Noorwegen (maar in beide landen liep ze terug). Cijfers over de aantallen bedrijven ontbreken in het paper.

Timo Sipilainen, Subal Kumbhakar en Gudbrand Lien: Performance of dairy farms in Finland and Norway from 1991 - 2008 in: ERAE 41(1)
Een reactie posten