dinsdag 25 november 2008

GLB Health Check

We hadden het hier nog niet over de health check deal van vorige week. Het viel mij persoonlijk vanuit een liberaal economische optiek niet tegen: de loskoppeling van subsidie en productie zet door en we geraken langzaam van de melkquota af. De blog CAP Health check biedt meer informatie en opinie, inclusief de conclusie dat de Commissie er nog niet erg in geslaagd is de decoupled payments echt in te zetten voor gespecificieerde diensten: targetted payments. We blijven dus nog even steken in inkomenssteun voor grondeigenaren.
Een reactie posten