zondag 21 oktober 2007

Van Landbouw- naar Voedselbeleid

In de OECD/LNV/LEI Kurhaus sessie (zie vorige blogs) kwam ook duidelijk naar voren dat verschillende ministeries aan het nadenken zijn over de Food Policy van de toekomst die pakweg na 2013 de rol van de Agricultural Policy over zou moeten nemen. Een van de drijvende krachten daarachter is dat overheden zich geconfronteerd zien met hoge kosten van de gezondheidszorg en er tegelijkertijd steeds meer bekend wordt over samenhang tussen voeding en (on)gezondheid. Waarmee de ministeries van landbouw hun voortbestaan natuurlijk ook waar kunnen maken.
Er wordt veel gesproken over beleidsinstrumenten als voorlichting en onderwijs / opleiding van de consument, wat aangeeft dat we nog in de beleidsfase van de zachte beleidsinstrumenten zitten en er nog weinig animo is voor bijvoorbeeld financiele prikkels of regulering (die pas bij hardnekkiger problemen later in de beleidscyclus populair worden).
Een reactie posten