woensdag 24 oktober 2007

anti-schaalvergroting

Schaalvergroting door nieuwvestiging van grote veehouderijbedrijven in het buitengebied roept hier en daar weerstanden op. Meestal gaat het in rapportages in de krant dan om buitenstaanders die tegen zijn, soms omdat ze tegen grootschalige veehouderij zijn (NOPE, Not On Planet Earth) , meestal uit een NIMBY (not in my backyard) overweging. Bij dat laatste speelt vaak ook de daling van onroerend goedwaardes mee.

Iemand wees me er op dat hij in de Mid West van de VS [waar het probleem ook speelt] van een boer had geleerd dat plannen tot grootschalige nieuwvestiging niet alleen buitenstaanders van de sector activeert. Ook binnen de landbouw zijn er bij boeren twee argumenten tegen grote nieuwvestigingen. Allereerst, hoe leg ik mijn omgeving uit dat ik met mijn eigen bedrijf niet even hard kan groeien (ik niet even succesvol ben) als de bedrijven die wel uitbreiden (en mijn concurrent zijn, wat impliceert dat ik op termijn afbouw). En daarnaast ook hier: wat doet zo'n nieuwvestiging met de waarde van mijn eigen onroerend goed, daar verlies ik mogelijk een optie tot uitbreiding of een optie tot omvorming tot een dure burgerwoning, dus ik verlies waarde. Economen zien al een markt om dat soort schades te verrekenen en andere arrangementen waarmee mensen zich organiseren om verlies en winst te delen.
Op de foto landbouw in Australie van een andere schaal
Een reactie posten