zaterdag 13 oktober 2007

accountantsgrapje

Er zijn drie soorten boekhouders: degene die kunnen tellen en degene die niet kunnen tellen.

Ik ontleen het aan een column uit The Economist van 1.9.2007, waarin nog eens aandacht wordt besteed aan Fair Value Accounting: het huidige systeem van waarderen tegen marktwaarde. Dat zegt meer als het om de waarde en winst van een onderneming gaat dan historische kostprijzen: je wil weten wat je grond, quota en koeien nu waard zijn, niet wat je er ooit eens voor betaald hebt.
Een reactie posten