dinsdag 28 augustus 2007

lijstje: beleidsparadigma's voor de landbouw

De lopende, wereldwijde discussies over de relatie tussen landbouw en overheidsbeleid kent vier met elkaar concurrerende beleidsparadigma's, zo stelden William Coleman, Wyn Grant en Tim Josling in hun boek Agriculture in the New Global Economy (Edward Elgar, 2004):

  1. een afhankelijkheids paradigma (dependent paradigm): landbouw is een breekbare bedrijfstak, die beschermd moet worden van buitenlandse concurrentie, ook om zelfvoorziening van voedsel te garanderen.

  2. een concurrentie paradigma (competitive paradigm): landbouw kan de concurrentie wel aan en handelsvrijheid moet bevorderd

  3. een multifunctionaliteits paradigma (multifunctionality paradigm): landbouw is er om publieke goederen zoals landschap, en milieubeheer te produceren, naast voedsel

  4. een wereldwijd productie paradigm (globalized production paradigm): landbouw is een onderdeel van een productieketen (supply chain) die internationaal van karakter zijn.

Persoonlijk lijkt me het vierde het meest recht doen aan de werkelijkheid en economisch ook de meest welvaartsgenererende (wat niet wegneemt dat er soms locaal ook goederen uit het derde paradigma te produceren zijn). Maar er zijn anderen die andere keuzes voorstaan.

Een reactie posten