woensdag 15 juli 2015

Zwitserse missie

Ik was vanochtend te gast bij de Zwitserse Missie bij de EU. Die organiseerden een keurige paneldiscussie over ICT in de landbouw en de mogelijke effecten ervan. Als lid van het panel probeerde ik 7 punten over de bühne te brengen:
  1. er is een ict revolutie op til, door Internet of Things
  2. Data is vooral van waarde als je het deelt en aggregeert, degene wiens machine de data verzamelt is niet degene die er automatisch ook volledig de maximale waarde uithaalt.
  3. het is goed voor de duurzaamheid, die is beter te sturen
  4. ketens zullen veranderen, van contract farming tot short supply chains
  5. we hebben platformen met standaards nodig om data te delen
  6. de overheid is ook nog een gewone bedrijfspartner waarmee data worden uitgewisseld die ook naar certificeringsorganisaties gaan en naar afnemers
  7. we moeten kiezen hoe we de data-uitwisselingsplatformen willen organiseren: in handen van grote multinationals uit de huidige keten, of de Googles en Apples uit de ICT wereld of in handen van boeren of als publieke infrastructuur.  If it's free, you're the product.
Geslaagde bijeenkomst, mooie receptie na afloop.
Een reactie posten