donderdag 30 juli 2015

Waarom informatie groeit

Samenlevingen en economieën groeien omdat (!) de informatie die in die economieën zit, groeit. Niet alleen de informatie in ons hoofd, maar ook die in sociale netwerken of in objecten. Dat is de centrale stelling van Cesar Hidalgo (MIT Media Lab) in zijn boek Why Information Grows: the evolution of Order, from Atoms to Economies. Ik las de recensie in de Economist van afgelopen weekend. Die vooral de eerste helft van het boek lovend bespreken.
Informatie is fysische orde. Volgens de wetten van de thermodynamica beweegt het universum en alles daarin in de richting van entropie en willekeur (randomness). Orde ontstaat uit chaos als een fysisch systeem in onbalans raakt. Mooi voorbeeld: haal de stop uit het bad, dan bewegen de watermoleculen niet meer willekeur maar in een draaikolk naar het afvoerputje. Er is een ordelijker, informatierijkere situatie. De aarde die rond de zon draait is ook zo'n systeem: constant uit evenwicht en daarom een plaats waarin informatie wordt gegenereerd.  Zodra het bad leeg is, is er weer een evenwicht en gaat er informatie verloren. De natuur heeft een paar trucs om informatie op te slaan, zoals DNA. De natuur is een grote computer die al een paar miljard jaar informatie kweekt, dat fysiek tot ons komt via de natuur zoals we die kennen.
Mensen zijn natuurlijk bij uitstek informatie-generatoren. En omdat hun eigen capaciteiten beperkt zijn, vormen ze steeds complexere netwerken om samen te werken in dat informatieproces. Uiteindelijk is de economie het collectieve systeem waarmee mensen informatie laten groeien, zo stelt Hidalgo.
Een reactie posten