dinsdag 14 juli 2015

fosfaathek

Ook gister en vandaag meende ik me op Foodlog te moeten begeven, dit omdat er een leuke discussie is over de toekomst van de varkenshouderij en de suggestie uit de sector om de sanering gestalte te geven door fosfaatrechten aan de melkveesector te verkopen. zie aldaar
Een reactie posten