maandag 13 juli 2015

BTW tot slot

De BTW discussie op Foodlog die ik hier vorige week melden is een nuttige exercitie geworden. Inmiddels loopt er een discussie over de toekomst van de varkenshouderij. Ook boeiend. Dus de BTW discussie sloot ik wat mijn aandeel betreft als volgt af (ik leg het maar vast voor het geval ik het over een paar jaar nodig heb):

@Dick 80: Wat doen we nu met wat hier te berde is gebracht ?
Goede vraag. Mijn energie in deze discussie kwam vooral voort uit het feit dat ik vond dat de discussie rond het BTW voorstel van het kabinet niet goed is/wordt gevoerd. Als het kabinet een en ander had voorgesteld om het begrotingstekort te dekken, had ik het laten schieten. Maar ik kreeg uit de krant de indruk dat er door de premier en de minister van financiën een fundamenteel punt werd aangesneden: is de belasting op arbeid in dit land niet te hoog in vergelijking met de concurrenten en jagen we daarmee de robotisering niet te ver aan (c.q. er zijn massa's mensen binnen en buiten Europa op zoek naar werk). En is er niet een heel goede reden om consumptie van schaarse grondstoffen te belasten? Voeg daarbij dat er regelmatig discussies zijn in de landbouw dat de consument te weinig betaalt voor zijn voedsel (en de schade aan het milieu of dierwelzijn).

Mijn indruk was dat we collectief wel heel snel Pavloviaans aan de slag gingen om de manege te beschermen zonder te kijken of wat meer fietsers op de Cauberg ook niet goed is voor de economie ;-). Of dat we de BTW inkomsten zouden kunnen gebruiken om de vergroening van de landbouw verder te betalen.
Dank dus aan Henri om dit debat aan te zwengelen (ook al denk ik nog steeds dat zijn voorstellen voorlopig wat ver gaan en we eens kunnen beginnen met een systeem zoals in Denemarken en hopelijk vanaf morgen ook in Griekenland). en dat was voor mij reden er een paar avondjes aan te wijden.

Prima als de discussie nog even doorgaat. Mijn hoop is erop gericht dat er nog wat meelezende journalisten zijn die dit oppakken richting een achtergrondverhaal. En dat er enkele meelezende Kamerleden of fractiemedewerkers zijn die bij de discussie over de kabinetsplannen toch nog eens deze fundamentele vragen over ons belastingsysteem oppakken. Ze zouden het kabinet kunnen vragen om een studie van de planbureaus c.s. (CPB, SCP, MNP, LEI) zodat de effecten van verschillende varianten voor verschillende inkomensgroepen echt worden uitgerekend en daarna de SER om een advies - of is dat laatste ook al niet meer gebruikelijk?
En als de kabinetsreactie over het WRR rapport inzake Voedselbeleid er eerder is, is dat ook een mooie aanleiding om het ook in de officiële kanalen verder op te pakken.
Tot die tijd moet het Foodlog panel de discussie maar even levendig houden.
Een reactie posten