donderdag 17 april 2014

wie wordt er biologisch?

Twee Franse collega's (met een ervan werken we samen in een leuk EU project) keken of er iets te zeggen valt van de Franse boeren die overschakelen van gangbaar naar biologisch. Zoals de vraag of het vooral efficiente boeren zijn, of juist de minder efficiente (die problemen hebben het vol te houden in gangbaar).
De dames vonden uit dat bij grotere akkerbouwbedrijven het de bedrijven zijn met een hogere technische efficiency die gemiddeld vaker omschakelen dan hun collega's met meer matige resultaten. Je moet het blijkbaar ook gangbaar goed in de vingers hebben.
Maar bij groente en fruit en wijn en kleinere akkerbouwbedrijven trad dit effect niet op. Daar bleven de betere bedrijven doen wat ze deden en schakelden niet vaker of minder vaak over dan hun minder efficiente collega's.
Naast de technische efficiency zijn er nog wel andere factoren die al/niet overschakelen beinvloeden: omschakelaars zijn hoger opgeleid, hebben kleinere bedrijven en ontvangen al meer agro-milieu subsidies (bijvoorbeeld omdat ze al wat aan natuur doen of omdat ze in benadeelde gebieden zitten).
Opvallend is dat de omschakelingssubsidie en het prijsverschil tussen gangbare en bio producten geen significante invloed had. Dat kan komen door de omvang van de steekproef, zo stellen de auteurs, maar het roept natuurlijk ook vragen op over de effectiviteit van die subsidies; misschien zijn boeren wel zo slim om in te zien dat je geen bedrijfssystemen moet baseren op subsidies die de overheid met een pennenstreek kan elimineren. Dan liever de onzekere markt.

Laure Latruffe and Celine Nauges: Technical efficiency and conversion to organic farming - the case of France. In: ERAE 41(2), april 2014
Een reactie posten