vrijdag 11 april 2014

lijstje: agrarische geschiedenis boeken over NL

Op tafel ligt bij ons om onduidelijke reden het standaardwerk van Slicher van Bath over de Agrarische Geschiedenis van West-Europa. Misschien wel het beste wat het vakgebied in Nederland voortbracht. Maar het deed niet mee bij de verkiezing van de beste boeken van de Vereniging van Agrarische Geschiedenis bij zijn 75 jarig bestaan. Want die boeken moesten over Nederland gaan.
En dus was de terechte winnaar Jan Bieleman met Boeren in Nederland 1500-2000.
Hier is de complete lijst, althans de eerste 10. De rest staat op de website van de vereniging.
  1. Bieleman, J. Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw, 1500-2000 (Engelse versie Five centuries of farming : a short history of Dutch agriculture 1500-2000, Wageningen Academic Publishers 2010).
  2. Slicher van Bath, B. H. (1957). Een samenleving onder spanning : geschiedenis van het platteland in Overijssel. Assen: Van Gorcum.
  3. Vries, J. d. (1974). The Dutch rural economy in the Golden age, 1500 - 1700. New Haven [etc.]: Yale University Press.
  4. Bavel, B. J. P. v. (2010). Manors and markets: economy and society in the Low Countries, 500-1600. Oxford [et c.]: Oxford University Press.
  5. Roessingh, H. K. (1976). Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland. AAG Bijdragen 20. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen.
  6. Poel, J. M. G. v. d. (1967). Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland. Wageningen: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis.
  7. Noordam, D. J. (1986). Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Hilversum: Verloren.
  8. Woude, A. M. v. d. (1972). Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. AAG Bijdragen 16. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw hogeschool Wageningen.
  9. Westerman, F. (1999). De graanrepubliek. Amsterdam [etc.]: Uitgeverij Atlas.
  10. Bieleman, J. (1987). Boeren op het Drentse zand 1600 - 1900 : een nieuwe visie op de `oude' landbouw. AAG Bijdragen 29. Wageningen: Afdeling Agrarische Geschiedenis, Landbouw Universiteit Wageningen.
Een reactie posten