vrijdag 14 februari 2014

Lijstje: bedijkers en waterstaatingenieurs

  1. Andries Vierlingh
  2. Simon Stevin
  3. Jan Adriaanz. Leeghwater
  4. Cornelis Vermuyden
  5. Nicolaas Cruquis
  6. Jan & Arie Blanken
  7. Pieter Caland
Is een rijtje van bedijkers en waterstaatingenieurs van (inter)nationale faam. Andries Vierlingh leeftde in de 16e eeuw en polderde o.a. Zijpe (N.Holland) in, maar was ook actief in Zeeland en rond zijn woonplaats Steenbergen. Eeuwen vergeten geweest maar in 1920 werd een tractaat van hem teruggevonden en gepubliceerd.
Ik leerde dat uit een boeiend paper van  Hans Smit in Archief 2012 van de Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Een reactie posten