vrijdag 28 februari 2014

duurzaamheid in NZ dairy - 2

From Grass to Glass is een variant op de referentie aan ketens die ik nog niet kende, en die we toevoegen aan Van Boer tot Bord, Van Zaadje tot Karbonaadje en Van Grond tot Mond. De Grass/Glass variant is gangbaar bij Fonterra, zo las ik

Fonterra topman Theo Spierings legt in de NZ Dairy Exporter uit dat men meer nadruk gaat leggen op duurzaamheid. "We are an integrated model and we'll be a lot more visible about what we are doing when it comes to sustainability right from onfarm to our supply lines, logistics, processing and electricity use. Fronterra's every-farm every-year visits will incorporate sustainability advice that's tailored to the individual farm and regional needs".

Zie de blog van gisteren over de problematiek. In het blad NewZealand DairyExporter van januari 2014 ook een mooi stuk van Brian Hockings, die lid is van een Demonstration Farm management committee. Hij houdt een pleidooi voor Riparian planting - bomen en struiken langs beken en waterwegen. Boeren moeten daar al 4 meter vanuit de buurt blijven, zo begreep ik.
Hij bespreekt de reactie van boeren op een recent rapport over waterkwaliteit van de parlements commissie voor milieu. Waarin de dreiging van intensieve melkveehouderij voor  de waterkwaliteit blijkbaar breed werd uitgemeten. Hockings benoemt vier typerende reacties van de melkveehouders:

* arrogantie: "dairy farming is by far the main industry in NZ. We are responsible for the countries wellbeing and prosperity, so all New Zealanders should be eternally gratefull to us and stop this petty compainting and let us get on with the backbone of the nation
* de slachoffer-rol: omdat boeren zo succesvol zijn worden ze het slachtoffer van allerlei onnodige beperkingen van mensen die geen verstand van landbouw, terwijl anderen in de rest van de economie "are getting away with murder"
* ontkenning: als je het probleem maar ontkent dan gaat het vanzelf weg, en wordt het geen probleem "climate change is not man-made, there was a conspiracy to kill JFK and the Moon landings were faked"
* we hebben een probleem: laten we ons best doen om oplossingen te vinden en laten we er vooral ook voor zorgen dat we zo gezien worden.

Verder wijst Hockings erop dat de gemiddelde "townie" vergeet dat de boer ook bij zijn bedrijf of althans in de streek woont en belang heeft bij een goed milieu en goede relaties met de omgeving.
Daar zou ik niet zo op vertrouwen. En een begeleider van een mooie vogel- en natuurexcursie die we ondernamen wees er op dat steeds meer bedrijven in buitenlandse handen komen (ik meld daar morgen nog wat over). En hij vond de strijd ongelijkwaardig: de melkveesector zou een fonds hebben van 5 miljoen NZ$, waarvan de rente gebruikt wordt om boeren bij te staan in procedures tegen de staat. Daar kon de vogelbeweging niet aan tippen.
Een reactie posten