woensdag 26 februari 2014

herten zijn duurzaam

NZ is ook het land van de commerciele hertenteelt. Een kg vlees brengt nog maar nauwelijks de helft op van het hoogtepunt van de boom, dus de stapel loopt terug. Een nadeel van herten is dat ze weilanden in een knollenland kunnen veranderen door hun manier van grazen. Maar ze zijn wel heel duurzaam vertelde een hertenhouder annex B&B exploitant me op zijn farm tour over zijn 470 ha met herten, schapen en vleesvee. Ze hebben de beste conversie van gras in vlees. Wie dus duurzaam wil eten neemt een stukje hertenbout. 
Een reactie posten