zaterdag 22 februari 2014

biological farming

Wat wij biologische landbouw noemen (net als in het Spaans, Duits, Italliaans en Frans), wordt in het Engels Organic agriculture genoemd. Door sommige journalisten met weinig kennis over het onderwerp wordt dit overigens vertaald als organische landbouw - ik ben opgehouden me daar aan te ergeren. 

Maar de spraakverwarring gaat mogeljk verder toenemen, want in het Engels sprekende Nieuw Zeeland gebruiken ze nu ook het woord Biological Farming. Maar dan gaat het niet om biologische landbouw. Pyllis Tichinin legde het uit in de NZ Dairy Exporter van januari: 
agro-ecology, natural farming, regenerative agriculture, biological farming, sustainable agriculture, - allemaal verschillende namen voor aanpaken die dezelfde kant op gaan: verbeteren van winstgevendheid, (gras)opbrengsten en bodemgezondheid met minder chemische hulpmiddelen. In Nieuw Zeeland is Biological farming de meest gebruikte naam voor deze ontwikkeling. Het refereert aan de nadruk op het herstel van de integriteit van de bodem microbiologie.

Voortaan dus doorvragen wat men bedoelt bij die term Biological.....
Een reactie posten