zaterdag 22 februari 2014

De Nieuwzeelandse retail


Nieuw Zeeland is voor Nederlandse begrippen niet echt goedkoop. Dat heeft mogelijk iets te maken met de koers van de NZ$, en verder moet er veel worden ingevoerd, c.q. is de schaal van de productie kleiner dan in Europa. En we weten dat supermarkten gemiddeld nergens zo goedkoop zijn als in Nederland.

De supermarkten in Nieuw Zeeland hebben wel begrepen waartoe ze op aarde zijn, zo blijkt zelfs uit hun namen. De grootste keten heet Countdown (vergelijkbaar met AH hier), en Pak'nSave heeft een Lidl-achtige aanpak, maar wel met merkproducten. De foto's geven een beeld.

Enfin, ook hier discussie over de (vermeende) machtspositie van de supermarkten. Ten tijde van ons bezoek vroeg de verantwoordelijk minister de Commerce Commission (een soort mededingingsautoriteit) om een formeel onderzoek te starten naar de handelspraktijken. Een parlementslid klaagde meteen Countdown aan voor het eisen van geld van producenten wier producten niet lopen. De supermarkt ontkent.
Een reactie posten