vrijdag 19 oktober 2012

Go city, young men

Vorige week vroeg iemand me in een brainstorm over trends, of in de toekomst steden wel zo groot blijven. Door de ICT en geweldige beeldverbindingen kun je immers overal werken.
Mijn antwoord daarop was dat mensen best een dagje thuis gaan werken en dat het tot global supply chains leidt met specialisatie, maar dat ook het agglomeratie-effect zeer dominant blijft. Dat betekent dat mensen graag bij elkaar in de buurt zitten omdat je dan veel meer arbeidsspecialisatie en spill-overs (dikke arbeidsmarkten etc.) hebt, met meer welvaart als gevolg.
Omgekeerd hoorde ik het verhaal van een Nederlandse melkveehouder die in de Baltische staten een bedrijf heeft. Met op het eerste gezicht lekker lage kosten, maar je moet ook bijna alles zelf doen - tot de veeartsenij aan toe. Niet aan beginnen als je partner niet uit de gezondheidszorg komt dus.
Mooi dat mijn analyse afgelopen weekend nog werd onderstreept met een stukje in The Economist waarin onderzoek van McKinsey wordt geciteerd, dat tot de conclusie komt dat driekwart van het welvaartsverschil tussen de VS en West-Europa (dat 28% is ten faveure van de VS) verklaarbaar is uit het feit dat de steden in de VS groter zijn dan in de EU en meer mensen in steden wonen.
Een reactie posten