dinsdag 2 oktober 2012

Exit SPIL

Met enige weemoed nemen we afscheid van SPIL - het blad met zaken waar het om draait. Met het overlijden eerder dit jaar van de drijvende kracht, ex-PvdA kamerlid Arend Jan Voortman was dit onvermijdelijk. We zullen het blad missen. ondanks de rare manier waarop nummers werden genummerd.
Zelf schreef ik er ooit een tegendraads stuk in met als boodschap dat de veehouderij op weg is een gewone bedrijfstak met mkb-ondernemingen te worden. Dergelijke discussies zullen een ander platform moeten vinden.
Het laatste nummer bevat een mooi artikel over de geschiedenis van Spil van de hand van Gerrit Walstra. Een potentieel collector's item. Ook interessant is een 'gewone' bijdrage van Joost van Kasteren die vooral op basis van een boek van Simon Fairlie (Meat a benign extravagance) ook nog maar eens wat kanttekeningen plaats waarom vlees wel mag:

  • ontbossing is er ook vanwege de houtkap, dus die CO2 emissie mag je niet allemaal aan vlees toeschrijven
  • lachgas moet je niet mee tellen, want bij een veganistisch menu is kunstmest nodig dat hetzelfde effect, zo niet meer (omdat het uit aardgas of olie wordt gemaakt), heeft.
  • als je alle vee niet meer nodig hebt, gaat er op veel plaatsen wild rondlopen. Dat experiment is al eens uitgevoerd in de Serengeti, en dat wild produceert nog meer methaan (afschieten wordt blijkbaar niet overwogen...)
  • voor productie van plantaardige eiwitten is minder areaal nodig, maar de voedingswaarde daarvan is ook minder (er zit een factor anderhalf tussen)
  • de vierkantsverwaarding, vlees is vaak een bijproduct
  • veel gras en ander veevoer is voor de mens niet te eten
  • je kunt beter het regenwater op grasland dat niet om te ploegen is gebruiken, dan aanvoeren met energie op geintensiveerd akkerland.
Fairlie schat het aandeel CO2 emissie die je aan vee mag toerekenen maar op de helft van de 18% uit FAO's Livestock Long Shadow. Mijns inziens is dat percentage niet relevant. Het gaat erom hoe de wereld er uit zou zien als je CO2 vervuiling zou beprijzen en bv. halveren. Dan zouden we niet alleen vlees blijven eten (zoals Fairlie bepleit), maar mogelijk ook nog steeds van extensief grasland (iets waar nu juist de FAO de vinger op legde).
Bron: Joost van Kasteren: Vegetarisch is niet per se duurzaam in SPIL 277/278
Een reactie posten