zaterdag 29 september 2012

Industrie-trends

Sommigen denken dat de industrie verdwijnende is, maar -althans op wereldschaal- niets is minder waar. In 2010 was de industriele output 57 keer zo groot als in 1900, waarmee de industrie ook sterker gegroeid is dan de economie in zijn algemeenheid. We maken 10 miljard verschillende producten, er zijn dus meer producten dan mensen. Dat aantal gaat door de productdifferentiatie (die steeds belangrijker en makkelijker wordt) nog fors omhoog. Belangrijker vanwege de welvaart, makkelijker vanwege ICT (ontwerp, 3D printen). We gaan van mass production naar mass customisation.
Een andere karakteristiek van de moderne industrie is de globalisering. Dat is niet het feit dat iets in China wordt gemaakt, maar het feit dat een deel van het productieproces in Eindhoven gebeurt, een ander deel in California en dat de eindproductie inderdaad in China plaats vindt.
Er is een mooi boek over geschreven, zo begrijp ik uit een recensie in The Economist van 15 september:

Peter Marsh: The New Industrial Revolution: Consumers, Globalisation and the End of Mass Production (Yale University Press)
Een reactie posten