donderdag 17 mei 2012

modelleer een agropark

Een onderwerp dat me al een tijdje boeit is de optimale organisatie van een agro-productiepark, waar een aantal ondernemers bij elkaar gaan zitten en zich van elkaar afhankelijk maken: de glasgroenteteler en de varkenshouder in een nieuw gemengd bedrijf, of die van een varkenshouder en een akkerbouwer die samen electriciteit produceren of een biobased constellatie. De vraag is dan hoe je de voordelen van specialisatie en integratie combineert in een winstgevende propositie (dat lukt meestal nog wel) en hoe je dan de winst over de partijen verdeeld: door gezamenlijk eigendom, door langlopende contracten of door relatering aan marktprijzen (daar wordt te weinig over nagedacht).
Al eerder, bij het annonceren van het proefschrift van Peter Smeets, bij een bijdrage van Dirk Strijker, en met name in een blog uit 2007 (!) alhier heb ik het probleem al eens geprobeerd uiteen te zetten
Tegen die achtergrond meld ik dus maar even dat mijn collega's Jack Peerlings, Lan Ge en Michiel van Galen bij het LEI nu een publicatie Biobased Supply Chains uitgebracht hebben waarin het probleem in het kader van de biobased economy in een model is gestopt. Zodat je er aan kunt rekenen voor concrete situaties.
Een reactie posten