vrijdag 2 januari 2009

multi culti integratie en concurrentie

De multiculturele samenleving is gebaat bij integratie, en die wordt bevorderd door veel concurrentie in de economie. Dat inzicht is al in 1957 door de econoom Gary Becker geponeerd in "The economics of discriminiation".
De redenering gaat als volgt: als werkgevers discriminerende voorkeuren hebben naar ras of achtergrond (en die hebben ze blijkt uit allerlei onderzoek) dan is het gevolg een 'raciale loonkloof" (racial wage gap): Nederlanders verdienen in hetzelfde baantje met dezelfde kwalificaties meer dan hun Marrokaanse medemens. Maar dat verschijnsel kan alleen blijven bestaan als er weinig concurrentie is en bedrijven het zich kunnen veroorloven om wat te veel te betalen. Neemt de concurrentie toe, dan nemen de marges af en is er geen ruimte meer voor dit soort bonussen. Hoe meer concurrentie er is, hoe beter het is voor integratiekansen van minderheidsgroepen.
mede n.a.v. The Economist, Economics focus, 15.11.2008
Een reactie posten