zondag 4 januari 2009

metagovernance

Er zijn drie manieren om in de samenleving te organiseren: via de markt, via een hierarchie of via netwerksturing. Er zijn verschillen tussen landen wat betreft hun favoriete stijl. De Amerikanen en Britten neigen naar de markt, de Belgen, Duitsers en Fransen naar de hierarchie en de Scandinaviers en Nederland naar netwerken.
Dat was allemaal wel bekend. Ik las een samenvatting van een boek van Louis Meuleman: Metagovernance en die stelt dat aan de ene kant de sturingsmethoden lastig zijn over te nemen van de ene cultuur in de andere. Anderzijds blijken er wel degelijk goede managers rond te lopen in zowel Nederland, Duitsland als Engeland (en de EU Commissie) die situationeel in een bepaalde oplossing voor een van de manieren kiezen (en dus in een andere case weer voor een andere). Het zijn mensen die heel goed kijken naar omgevingsvariabelen bij de keuze van de aanpak.

Louis Meuleman: "Metagovernance: public management and the metagovernance of hierarchies, networks and markets", Heidelberg.
Een reactie posten