zondag 25 januari 2009

de toekomst van het landschap

Nog een keer een notitie over landschap, naar aanleiding van het boek van Lorzing. Hij analyseert de historie van het landschapsdenken (in de kunst, in planningsopvattingen, in politieke stromingen en in het landschapsontwerp) met een kwadrant (of matrix) op twee dimensies: man-made versus natural op de ene as en native versus foreign op de andere as. Man-made en foreign leidt tot de no-nonsense landschappen van de Flevopolder, Lelystad en het US Grid-systeem. Foreign en natural vind je terug in themaparken, landschapsparken e.d. Native en man-made is het traditionele landgebruik met de heggen en de stenen muurtjes. En tot slot Native en natural staat voor de nationale parken en leidt tot de Oostvaardersplassen.

Die traditionele, rationele, romantische en ecologische kijk op landschap vinden we ook in ons denken en ons geheugen. Mentale landschappen. Er lijkt nu vooral behoefte te zijn, zo suggereerde Lorzing in 2001, aan locale geborgenheid en veiligheid. Dat leidt tot heruitgevonden traditie, met metaforen en historische referenties als substituut voor realiteit.
Han Lorzing: The Nature of Landscape - a personal quest, 2001
Een reactie posten